Skip to main content

Käyttöehdot

Johdanto

Tämän sivuston omistaa Foundation Consumer Healthcare, LLC, ja sitä ylläpitää Ceuta Healthcare Limited, Hill House, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6HS, jäljempänä ”Ceuta Healthcare”, ”me”, ”meille” tai ”meidän”. Nämä ehdot säätelevät verkkosivustomme käyttöä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt nämä ehdot kokonaisuudessaan. Jos et hyväksy näitä ehtoja tai jotakin osaa näistä ehdoista, et saa käyttää verkkosivustoamme.

Immateriaalioikeudet

Ellei toisin mainita, omistamme verkkosivuston ja sen materiaalin immateriaalioikeudet. Alla olevan lisenssin mukaisesti kaikki nämä immateriaalioikeudet pidätetään.

Lisenssi verkkosivuston käyttöön

Voit tarkastella ja ladata vain välimuistiin tallentamista varten ja tulostaa sivuja verkkosivustolta omaan henkilökohtaiseen käyttöösi alla ja muualla näissä ehdoissa määritettyjen rajoitusten mukaisesti.

Et erityisesti saa:

(a) Julkaista materiaalia uudelleen tältä verkkosivustolta (mukaan lukien uudelleenjulkaisu toisella verkkosivustolla)

(b) Myydä, vuokrata tai alilisensoida materiaalia verkkosivustolta.

(c) Esittää mitään materiaalia verkkosivustolta julkisesti.

(d) Jäljentää, monistaa, kopioida tai muuten hyödyntää verkkosivustollamme olevaa materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin.

(e) Muokata tai muuten muuttaa mitään materiaalia verkkosivustolla.

(f) Jakaa materiaalia tältä verkkosivustolta.

 

Hyväksyttävä käyttö

Et saa käyttää verkkosivustoamme millään tavalla, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai heikentää verkkosivuston saatavuutta tai saavutettavuutta; tai millään tavalla, joka on laitonta, vilpillistä tai haitallista tai liittyy mihinkään laittomaan, vilpilliseen tai haitalliseen tarkoitukseen tai toimintaan.

Et saa käyttää verkkosivustoamme kopioimaan, tallentamaan, isännöimään, lähettämään, käyttämään, julkaisemaan tai levittämään materiaalia, joka koostuu vakoiluohjelmista, tietokoneviruksista, troijalaisista, madoista, näppäinpainallusten kirjaajista, rootkit-ohjelmista tai muista haittaohjelmista.

Et saa suorittaa mitään systemaattista tai automatisoitua tiedonkeruuta (mukaan lukien rajoituksetta kaavintaa, tiedon louhintaa, tietojen poimintaa ja tiedonkeruuta) verkkosivustollamme tai siihen liittyen ilman nimenomaista kirjallista lupaamme.

Et saa käyttää verkkosivustoamme mihinkään markkinointiin liittyviin tarkoituksiin ilman nimenomaista kirjallista lupaamme.

Rajoitettu käyttö

Tiettyjen sivustomme alueiden käyttöä on rajoitettu. Pidätämme oikeuden rajoittaa verkkosivustomme osien tai jopa koko verkkosivustomme käyttöä harkintamme mukaan.

Jos annamme sinulle käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotta voit käyttää verkkosivustoamme tai muun sisällön tai palveluidemme rajoitettuja alueita, sinun on varmistettava, että käyttäjätunnus ja salasana pysyvät luottamuksellisina.

Voimme poistaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi käytöstä oman harkintamme mukaan ilman erillistä ilmoitusta tai selitystä.

Käyttäjien luoma sisältö

Näissä ehdoissa ”käyttäjäsisältö” tarkoittaa materiaalia (mukaan lukien rajoituksetta teksti, kuvat, äänimateriaali, videomateriaali ja audiovisuaalinen materiaali), jonka lähetät verkkosivustollemme mihin tahansa tarkoitukseen.

Myönnät meille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan lisenssin käyttää, jäljentää, mukauttaa, julkaista, kääntää ja jakaa käyttäjäsisältöäsi missä tahansa nykyisessä tai tulevassa mediassa. Myönnät meille myös oikeuden alilisensoida nämä oikeudet ja oikeuden nostaa kanteen näiden oikeuksien loukkaamisesta.

Käyttäjäsisältö ei saa olla laitonta, se ei saa loukata minkään kolmannen osapuolen laillisia oikeuksia, eikä se saa johtaa oikeustoimiin sinua, meitä tai kolmatta osapuolta vastaan (kussakin tapauksessa sovellettavan lain mukaisesti).

Et saa lähettää verkkosivustolle käyttäjäsisältöä, joka on tai on joskus ollut uhatun tai todellisen oikeuskäsittelyn tai muun vastaavan valituksen kohteena.

Pidätämme oikeuden muokata tai poistaa kaiken materiaalin, joka on lähetetty verkkosivustollemme tai tallennettu palvelimillemme tai isännöity tai julkaistu verkkosivustollamme.

Huolimatta näiden ehtojen mukaisista oikeuksistamme käyttäjäsisällössä, emme sitoudu valvomaan tällaisen sisällön lähettämistä verkkosivustollemme tai sellaisen sisällön julkaisemista verkkosivustollamme.

Rajoitettu takuu

Vaikka pyrimmekin varmistamaan, että tällä sivustolla olevat tiedot ovat oikein, emme takaa niiden täydellisyyttä tai tarkkuutta, emmekä sitoudu varmistamaan, että verkkosivusto on käytettävissä tai että verkkosivustolla oleva materiaali pidetään ajan tasalla.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa suljemme pois kaikki esitykset, takuut ja ehdot, jotka liittyvät tähän verkkosivustoon ja tämän sivuston käyttöön (mukaan lukien rajoituksetta kaikki lain edellyttämät takuut tyydyttävästä laadusta, tarkoituksenmukaisuudesta ja/tai kohtuullisesta huolellisuudesta ja taidosta).

Vastuun rajoitukset

Mikään näissä ehdoissa (tai muualla verkkosivustollamme) ei sulje pois tai rajoita vastuutamme petoksesta, laiminlyönnistämme aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta tai muusta vastuusta, jota ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lain mukaan.

Tämän mukaisesti vastuumme sinua kohtaan liittyen verkkosivustomme käyttöön tai näiden ehtojen alaisena tai niihin liittyen, joko sopimuksesta, vahingonkorvausoikeudesta (mukaan lukien huolimattomuudesta) tai muusta syystä, on rajoitettu seuraavasti:

(a) Siltä osin kuin verkkosivusto ja sen tiedot ja palvelut tarjotaan ilmaiseksi, emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista.

(b) Emme ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä menetyksistä tai vahingoista.

(c) Emme ole vastuussa mistään voiton, tulojen, liikevaihdon, odotettujen säästöjen, sopimusten, liiketoimien, liikearvon, maineen, tietojen tai tietojen menetyksestä.

(d) Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat mistään tapahtumasta tai tapahtumista, jotka eivät ole kohtuullisessa hallinnassamme.

(e) Enimmäisvastuumme kaikissa tapahtumissa tai niihin liittyvien tapahtumien sarjassa on rajoitettu.


Korvausvelvollisuus

Sinä täten korvaat meille ja sitoudut korvaamaan meille kaikki menetykset, vahingot, kustannuksista, vastuut ja kulut (mukaan lukien rajoituksetta oikeudenkäyntikulut ja kaikki kolmannelle osapuolelle maksamamme summat vaatimuksen tai riidan ratkaisemiseksi lakimiestemme neuvojen perusteella), jotka ovat aiheutuneet meille, jos olet rikkonut näitä ehtoja.

Näiden ehtojen rikkominen

Rajoittamatta muita näiden ehtojen mukaisia oikeuksiamme, jos rikot näitä ehtoja jollakin tavalla, voimme ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin rikkomuksen käsittelemiseksi, mukaan lukien pääsysi verkkosivustolle estäminen, verkkosivuston käytön kieltäminen, estämällä IP-osoitettasi käyttävien tietokoneiden pääsyn verkkosivustolle, ottamalla yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi pyytääkseemme heitä estämään pääsysi verkkosivustolle ja/tai haastamalla sinut oikeuteen.

Muutokset

Voimme muuttaa näitä ehtoja ajoittain. Muutettuja ehtoja sovelletaan verkkosivustomme käyttöön päivästä, jona tarkistetut ehdot julkaistaan verkkosivustollamme. Tarkasta tämä sivu säännöllisesti varmistaaksesi, että olet perehtynyt viimeisimpään versioon.

Siirto

Voimme siirtää, teettää alihankintana tai muuten käsitellä näiden ehtojen mukaisia oikeuksiamme ja/tai velvollisuuksiamme ilmoittamatta sinulle tai kysymättä suostumustasi.

Et saa siirtää, teettää alihankintana tai muuten käsitellä näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi.

Erotettavuus

Jos jokin tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen toteaa jonkin näiden ehtojen kohdan lainvastaiseksi ja/tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut ehdot pysyvät voimassa. Jos jokin lainvastainen ja/tai täytäntöönpanokelvoton kohta olisi muutoin laillinen tai täytäntöönpanokelpoinen, vaikka osa siitä poistetaan, kyseinen osa katsotaan poistetuksi ja kohdan loppuosa pysyy voimassa.

Kolmannen osapuolen oikeuksien poissulkeminen

Nämä ehdot ovat sinun ja meidän välisiä, eivätkä ne ole tarkoitettu hyödyttämään mitään kolmatta osapuolta tai olemaan kolmannen osapuolen täytäntöönpanokelpoisia. Näihin ehtoihin liittyvien meidän ja sinun oikeuksiesi käyttäminen ei edellytä minkään kolmannen osapuolen suostumusta.

Koko sopimus

Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillämme liittyen verkkosivustomme käyttöön, ja ne korvaavat kaikki aiemmat sopimukset, jotka koskevat tämän verkkosivuston käyttöä.

Laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan Englannin lakia ja niitä tulkitaan sen mukaisesti, ja kaikki näihin ehtoihin liittyvät kiistat ovat Englannin ja Walesin tuomioistuinten [ei]yksinomaisen lainkäyttövallan alaisia.

Yhteystietomme

Yrityksemme koko nimi on Ceuta Healthcare Limited, Hill House, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6HS

Breathe Right -verkkosivuston on luonut: Walker Agency, Wootton Grange, Wootton Mount, Bournemouth, BH1 1PJ

This site is registered on wpml.org as a development site.